Διαδικτυακή Συνεδρίαση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Δήμου Κρωπίας

Η νέα αντιπυρική περίοδος 1 Μαΐου 2021-31 Οκτωβρίου 2021 Συνεδρίασε…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Διαδικτυακή Συνεδρίαση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Δήμου Κρωπίας

Τέλος περιεχομένου

Δεν υπάρχουν περισσότερα νέα