Πρόσκληση για την 7η/2021 Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Κορωπί,  23-04-2021 Αρ. Πρωτ.:6668 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Πρόσκληση για την 7η/2021 Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόσκληση για την 17η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Πρόσκληση για την 17η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Τέλος περιεχομένου

Δεν υπάρχουν περισσότερα νέα