ΔΟΛΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΣΥΤΑΤΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΙΖΟΝΑ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑΣ

Το περιστατικό συνέβη στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 20η…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΔΟΛΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΣΥΤΑΤΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΙΖΟΝΑ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑΣ

Τέλος περιεχομένου

Δεν υπάρχουν περισσότερα νέα