Αυτοψία Πατούλη στο έργο του αγωγού των ομβρίων στη Βασ. Κωνσταντίνου που καθυστερεί!

Μια μοναδική ευκαιρία να ενημερώσει τον περιφερειάρχη Γιώργο Πατούλη για…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Αυτοψία Πατούλη στο έργο του αγωγού των ομβρίων στη Βασ. Κωνσταντίνου που καθυστερεί!

Τέλος περιεχομένου

Δεν υπάρχουν περισσότερα νέα