Συντήρηση πρασίνου – Εργασία καθαρισμού εδάφους & συλλογή διαχείρισης – απομάκρυνσης εύφλεκτων υλικών για λόγους πυροπροστασίας – κλάδεμα υψηλών δέντρων σε κοινόχρηστους χώρους & σχολεία

AΔΑΜ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Συντήρηση πρασίνου – Εργασία καθαρισμού εδάφους & συλλογή διαχείρισης – απομάκρυνσης εύφλεκτων υλικών για λόγους πυροπροστασίας – κλάδεμα υψηλών δέντρων σε κοινόχρηστους χώρους & σχολεία

Τέλος περιεχομένου

Δεν υπάρχουν περισσότερα νέα