ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ, ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΔΑττικής και ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΑΤΤΙΚΗΣ την ΤΡΙΤΗ 5 ΜΑΙΟΥ 2020 : ΟΛΑ ΕΤΟΙΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ, ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΔΑττικής και ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΑΤΤΙΚΗΣ την…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ, ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΔΑττικής και ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΑΤΤΙΚΗΣ την ΤΡΙΤΗ 5 ΜΑΙΟΥ 2020 : ΟΛΑ ΕΤΟΙΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Τέλος περιεχομένου

Δεν υπάρχουν περισσότερα νέα